วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เมืองควนลังกำลังจะไปในทิศทางใด

หลังจากที่มีอำเภอหาดใหญ่ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาหลายครั้งโดยเฉพาะครั้งล่าสุดเมื่อ ปลายปี 2553  อีกทั้งปัญหาของความสับสนวุ่นวายด้านการจราจร ความแออัด ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมเมืองใหญ่กำลังประสบ  ทำให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตตเทศบาลนครหาดใหญ่เริ่มมองหาพื้นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ ที่น้ำไม่ท่วม ระยะทางไม่ไกลจากเมืองหาดใหญ่นัก มีเส้นทางการคมนาคม สะดวก หลายคนเริ่มมองมายัง ตำบลควนลัง       ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 66.67 ตารางกิโลเมตร กว้างกว่าพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่ ถึง 3 เท่าตัว จากตำบลที่เงียบสงบ ไม่ไกลจากเมืองหาดใหญ่เท่าใดนัก ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง ต่อไปนี้ควนลังของเราจะไปในทิศทางใด ...................... ? เป็นเรื่องที่ชาวควนลังทุกคนควรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการพัฒนา ควบคุมและวางแผน

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

                         สนามกีฬาเมืองควนลัง อีกนโยบายหนึ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวควนลัง
โดยพัฒนาที่สาธารณประโยชน์ให้เป็นสนามกีฬาที่มีความมาตรฐานสามารถใช้เป็นสถานที่
ออกกำลังกาย จัดการแข่งขันกีฬา และมีอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ ทั้งของส่วนราชการและเอกชนโดยมีความจุ ประมาณกว่า ๑,๐๐๐ คน

                                              ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเร็ว ๆ นี้


แนะนำบล็อก เทศบาลเมืองควนลัง

สวัสดีครับ ทุกท่านที่ได้เข้ามาชมเว็บบล็อกของเทศบาลเมืองควนลัง ซึ่งเริ่มเปิดทำการ เมื่อ 3  มิ.ย.55 ต่อไปนี้ หากท่านใดต้องการรับทราบ ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงาน และความรู้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองควนลัง สามารถติดตามได้จากเว็บบล็อกนี่ได้เลยนะครับ